ปุ๋ยชีวภาพ


ปุ๋ยชีวะภาพ 1:10,000
- รับเป็นผู้ผลิต
- คุณสมบัติ
- วิธีใช้
- ส่วนประกอบ

อาหารเสริมพืชชีวภาพสูตรเข้มข้น 1:10,000
เราเป็นผู้ผลิตอาหารเสริมพืชชีวภาพทุกชนิด รับผลิตสินค้าภายใต้ยี่ห้อของท่าน (OEM)
ด้วยผลงานเปี่ยมคุณภาพตลอดกว่า 20 ปี เป็นประกัน
ตัดปัญหาสินค้าคุณภาพไม่คงที่ ด้วยการให้เราทำหน้าที่ผลิตแทนท่าน

วิธีการใช้
แช่เมล็ดพันธ์ก่อนปลูกเช่น ข้าวเปลือก ใช้อัตรา 1 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร
ไม้ผล เช่น สัม, มะนาว, องุ่น, มะปราง, เงาะ, พุทธา, ทุเรียน, ลิ้นจี่, ลำไย, ฝรั่ง, น้อยหน่า, กล้วย, ชมพู่, สับปะรด, มังคุด, ลางสาด, มะละกอ, ฯลฯ
ใช้อัตรา 3-5 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีด 10-15 วันครั้ง
ในกรณีต้นทรุดโทรม
ใช้อัตรา 5 ซีซี. ฉีด 7 วันครั้ง (ควรผสมปุ๋ยทางใบ สูตร 1 : 1 : 1 หรือ 1 : 2 : 1 อัตรา 20 กรัมด้วย)
ไม้ดอก ไม้ใบ และไม้ประดับ
ใช้ในอัตรา 2-4 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีด 10-15 วันครั้ง
กล้วยไม้ ใช้อัตรา 2-4 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีด 7-10 วันครั้ง
พืชผักต่างๆ เช่น พริก, มะเขือ, ถั่ว, แตงโม, แตงกวา, ฟักทอง, ผักกินใบและกินหัว
ใช้อัตรา 2-5 ซีซี. ต่อน้ำ 20 ลิตร ฉีด 7-10 วันครั้ง
หมายเหต : ในกรณีไม้ดอกหรือไม้ผล หากทรุดโทรมมากให้ราดที่โคนด้วย

ส่วนประกอบที่สำคัญ
1.ธาตุอาหารที่สำคัญ
B, Co, Cu, CaO, Fe, I, MgO, Mn, Mo, S, Zn 1,800 mg/100 cc.

2. วิตามิน
B1 0.432 mg/ 100 cc.
B2 3.061 mg/ 100 cc.
B6 0.516 mg/ 100 cc.
PP 1.363 mg/ 100 cc.

3. Amino acids
Alanine 60.71 mg/ 100 cc.
Aspartic acid 164.63 mg/ 100 cc.
Glutamic acid 141.51 mg/ 100 cc.
Glycine 22.74 mg/ 100 cc.
Serine 20.17 mg/ 100 cc.
Threonine 20.41 mg/ 100 cc

info@cropmax.com
เครื่องพ่นยา ปุ๋ยชีวภาพ บริการดูและจัดสวนผลไม้ ติดต่อสอบถาม